Legal support Gdynia / Pomoc prawna Gdynia
Price TBD

1 pc.

Posted by
Posted on

26 Feb 2022

Offer type

SELL

ID

175

Description
Dane Kancelarii: SALUS Prawo i Mediacje, ul. Wielkopolska 36/1, 81-552 Gdynia, tel. 883 696 032, e-mail: [email protected] www.prawo-mediacje.pl Oferujemy każdemu Ukraińcowi uciekajacemu przed wojną bezpłatną pomoc prawną związana z legalizacją pobytu- przyznaniem azylu, statusu uchodźcy, uzyskaniem zezwolenia na pobyt stały, czasowy, zezwolenia na pracę itd. Pomagamy w zorganizowaniu wszelkich dokumentów w związku z procedurami migracyjnymi, ale także wszelkich innych, których potrzeba pojawi się, aby dana osoba mogła rozpocząć swobodne życie w Polsce.
Offer properties
Reply to an offer
Not a user yet?

Creating an account will give you access to all features and benefits of this marketplace including contacting the owner of this offer. Join to be able to post your own Buy or Sell offers and more!